Läs 138-147

På sidan 139 gestaltas skillnaden mellan att vara anställd och vara egen företagare. Det handlar till stor del om trygghet och förutsägbarhet. Isabel vill jobba i åtta timmar och veta i förväg att hon säkert får 400 kronor i lön. Berättarjaget å andra sidan, vill hellre chansa, ”jobba som fasen” och sedan, när projektet lyckats, ”dansa runt i pengaregnet i tryckarhalen av glädje. Ja vi klarade det!” Eller sura ett tag om det inte gick. Vad tror du är fördelarna med att vara egen företagare och vilka är nackdelarna? Vilka är fördelarna och nackdelarna med att vara anställd?

 

På sidan 142 får vi veta att nummer 2 av Varg trycks i 2 000 ex och på sidan 143 att tidningen kostar 12,50. Hur mycket blir det om alla exemplar säljs? Vad ska barnen i så fall göra med alla pengarna? Hur mycket av pengarna är ”Måns”?

 

Varg nosar och jagar s.128-137

Läs sidorna 128-137 i Varg nosar och jagar. Läs och diskutera i par, svara enskilt i kommentarsbubblan! Glöm inte skriva namn.

På sidan 131 dyker Stefan upp på en rast. Hur tror du att det går för honom på Arngrens? Vad tror du att han gör och hur klarar han sig.

På sidan 132 dyker flickan Marina (eller Marika) upp. Vem är hon egentligen? Varför kommer hon till tryckeriet? Varför är hon så taskig?

Varg nosar och jagar s. 119-127

Läs i par sidorna 119-127.

Diskutera följande frågor i par, skriv enskilt svaren i kommentarsfältet! Glöm inte att skriva namn!

Frågor:

– Vad vill tidningsredaktionen veta om politikerna inför valet?

– Vad är tidningens motto?
– Vad är ett motto? Ta reda på!

– Vilka intervjuar de? Varför?
– Hur var det när pensionärerna skulle välja yrke?